MedFilm - Medicinska Filmdatabasen

MedFilm - Modern och lättförståelig patientinformation

Vi på MedFilm hjälper sjukvården att kommunicera operationsinformation till patienter på ett enkelt och effektivt sätt. Vi tillhandahåller 3D-animerade patientfilmer på ett tiotal språk som ökar förståelse, trygghet och delaktighet.

Patientfilmerna visas idag på sjukhus runt om i Skandinavien. Genom våra filmplattor förmedlas information om respektive operation vid inskrivning och på uppvak. Filmerna visas också på väntrums-TV såväl som hemifrån genom webben.

Ökad trygghet och delaktighet

  • Informationsbehovet blir allt större i samhället. Att som patient ha kunskap och förståelse om det ingrepp man ska genomföra är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i vårdbesluten. Våra 3D-animerade patientfilmer används idag i de största regionerna i Sverige och är framtagna tillsammans med några av de mest framstående läkare inom sina områden.

  • Som patient kan du i lugn och ro ta del av kvalitetssäkrad information redan innan du träffar din läkare. Konsultationen kan i större grad ägnas åt att besvara patientens frågor istället för att informera om ingreppets alla delar.

  • Med MedFilm är det också enkelt att nå ut till alla patienter, oavsett vilket språk de pratar. Eftersom våra filmer är enkla att översätta är det ett utmärkt sätt att säkerställa att likvärdig information lämnas till alla patienter, oavsett språkbarriärer.

Klinikanpassade filmer

  • MedFilm är en prenumerationstjänst där varje klinik själv väljer vilka filmer de vill använda. Alla patientfilmer anpassas så att de stämmer överens med arbetssättet på aktuell klinik. Det gäller såväl medicinsk information, grafisk profil, som bilder från kliniken och på personal.

  • För att alltid hålla filmerna aktuella så kan man när som helst under prenumerationstiden göra förändringar och anpassningar i patientfilmerna.

  • Framstegen inom sjukvården går snabbt och nya arbetssätt, innovationer och metoder för utvecklingen framåt. Något som inte utvecklats nämnvärt på väldigt länge är patientinformationen. Det måste vi ändra på! Förändrar ni något i ert arbetssätt – så ändrar vi det i er film.

Färre inställda operationer

  • I en studie från Göteborgs Universitet som omfattar 17 625 patienter inom elektiv ortopedisk kirurgi hade 6911 (39%) av ingreppen ombokats, skjutits upp eller avbokats åtminstone en gång. Enligt studien skulle det vara möjligt att eliminera många av dessa förseningar. Studien pekar särskilt ut att kliniker markant skulle minska antalet inställda operationer om de förbättrade sin patientinformation och därmed ökade delaktigheten.

  • Av de 39% inställda operationerna så beror 12% av dessa på felaktiga pre operativa förberedelser, såsom missad tvättning och utebliven fasta. I MedFilms patientfilm får patienterna på ett modernt och tydligt sätt information om vilka pre operativa förberedelser som de måste förhålla sig till och genomföra.

  • Att med kort varsel behöva ställa in eller boka om en operation är dyrt. Vår och våra kunders ambition är att med hjälp av MedFilms patientfilmer minska antalet inställda operationer.